Warsztaty opiekunów prób instruktorskich

Od pierwszego stycznia obowiązują nowe standardy prób instruktorskich. Komisja Stopni Instruktorskich hufca przygotowała warsztaty, podczas których wspólnie przeanalizujemy zmiany w próbach oraz poznamy nowe techniki rozpisywania prób i pracy z podopiecznymi w trakcie realizowania próby.

Warsztaty odbędą się 28 stycznia o godzinie 10:00 w hufcu. Na warsztaty zapraszamy wszystkich harcmistrzów, podharcmistrzów oraz przewodników z otwartą próbą podharcmistrzowską.

Na zgłoszenia czekamy do czwartku 26 stycznia.

Stopień instruktorski
przewodnikpodharcmistrzharcmistrz

Czy uczestniczyłeś już w warsztatach opiekunów prób instruktorskich?
taknie