O ZHP i Hufcu

Związek Harcerstwa Polskiego to największa organizacja pozarządowa w Polsce. Zgodnie ze statutem ZHP jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem zuchów (dzieci klas 1-3 szkół podstawowych), harcerzy (dzieci klas 4-6 szkół podstawowych), harcerzy starszych (gimnazjaliści), wędrowników (młodzież w wieku 16-25 lat) oraz instruktorów, seniorów i członków starszyzny.

 

Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

Statut ZHP, §3 pkt 1

 

Hufiec Radom-Miasto to jednostka Związku Harcerstwa Polskiego działająca od ponad 100 lat na terenie Radomia. Realizujemy misję ZHP w sposób atrakcyjny dla dzieci i młodzieży pamiętając o tradycyjnych i ponadczasowych wartościach zawartych w Prawie Harcerskim.

W praktyce to wszystko oznacza naukę i rozwój osobisty w niecodziennej, atrakcyjnej postaci. Różnorodność form pracy czyni ZHP organizacją dla każdego.

Nasi podopieczni są zrzeszeni w drużynach harcerskich – grupach rówieśniczych liczących kilkanaście osób, kierowanych przez drużynowego – przeszkolonego instruktora ZHP. Drużyny spotykają się regularnie i realizują zadania z różnych dziedzin – głównie sportu, turystyki, sztuki i nauki, zgodnie z indywidualnym dla każdej grupy planem pracy.

Ważną częścią harcerskiej pracy są formy wyjazdowe. Harcerze regularnie uczestniczą w rajdach pieszych i rowerowych, biwakach, obozach, zimowiskach, zlotach, zawodach sportowych, rejsach, spływach kajakowych. Każdy wyjazd jest niesamowitą przygodą, okazją do obcowania z naturą i doskonałą szkołą samodzielności.

Każdy harcerz składający Przyrzeczenie Harcerskie wyraża wolę „całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce”. Służba jest istotnym elementem harcerskiego wychowania. Nasi podopieczni przechodzą szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, pracują jako wolontariusze w różnych akcjach charytatywnych i angażują się w życie miasta np. podczas uroczystości państwowych i rekonstrukcji historycznych.

Strona główna Związku Harcerstwa Polskiego: