Dla rodziców

Kim jesteśmy?

Polecamy przeczytać krótką notkę o nas, znajdującą się pod linkiem:

O ZHP i Hufcu


Co zrobić, żeby dziecko dołączyło do ZHP?

Należy znaleźć odpowiednią dla wieku dziecka drużynę harcerską/gromadę zuchową i skontaktować się z drużynowym. Pomocna będzie strona:

Ogólne informacje o drużynach


Bezpieczeństwo

Wszystkie nasze działania rozpoczynamy od najważniejszego – zapewnienia bezpieczeństwa naszym podopiecznym.

Praca w ZHP odbywa się w małych grupach – drużynach harcerskich, kierowanych przez drużynowego. Jeżeli drużynowy nie jest pełnoletni (minimalny wiek instruktora to 16 lat), drużynie przydziela się opiekuna (najczęściej innego instruktora lub nauczyciela), więc każdy niepełnoletni członek ZHP znajduję się pod opieką osoby przeszkolonej do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Standardy szkolenia instruktorów ZHP są dostępne w internecie:

Standardy_szkolen_KPwd+KD.pdf

 

Nasze obozy i zimowiska są organizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 i Nr 18, poz. 102) i późniejszymi zmianami w rozporządzeniu.

To oznacza, że:

  • nasze obozy i zimowiska są rejestrowane jako placówki wypoczynku w kuratorium oświaty
  • miejsca, w których przebywamy są bezpieczne – mają zezwolenia straży pożarnej i sanepidu na przyjmowanie grup dzieci i młodzieży
  • komendant obozu/zimowiska ma właściwe uprawnienia – ukończył kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku
  • wychowawcy mają właściwe uprawnienia – ukończyli kursu przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku

Jak może Pan/Pani pomóc w realizowaniu naszych celów?

Najprostszym, a jednocześnie ważnym i skutecznym sposobem jest przekazanie 1% podatku na działalność Hufca. Pieniądze mogą trafić do Hufca lub konkretnej drużyny (np. tej, do której należy Pana/Pani dziecko). Żaby przekazać 1% należy wypełnić pola w formularzu PIT zgodnie z wzorem:

procentdlazhp

Aby przekazać 1% podatku na rzecz konkretnej drużyny należy dodać symbol jednostki w polu „Cel szczegółowy 1%” (np. „Hufiec ZHP Radom-Miasto 1 RDH”).


Warto przeczytać:

Artykuł z internetowego magazynu harcerskiego „Na Tropie” skierowany do rodziców harcerzy:

Drogi Rodzicu!

 

Strona z informacjami dla rodziców harcerzy przygotowana przez Główną Kwaterę ZHP:

www.rodzice.zhp.pl